FEATURED

Çoğumuz Zuğaşi Berepe’yi yani Denizin Çocukları’nı biliriz. Hatırlarsınız, Zuğaşi Berepe, Lazların müziğine ve bağlamında da kimliğine önemli göndermeler yapan bir müzik topluluğuydu. İyi çalışmalar yaptı ve iki yıl önce dağıldı. Şimdi grubun kurucularından Kazım Koyuncu,