FEATURED

Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş’a “terörist” demiş.   “Kendi varlığı içinde, kendisini mesele edenler korkabilir sadece.” Martin Heidegger  Jean-Paul Sartre’ın ‘‘Bulantı’’ (La Nausée) romanının nevrotik kaçkını Antonie Roquentin’in, dış dünyaya karşı duyduğu tiksinti, aynı zamanda