FEATURED

Osmanlı çoklu bakiyesi üzerine kurulan tekçi Türkiye Cumhuriyeti, yüzyıl boyunca bu paradigmanın sancılarını yaşadı. Çözülmemiş sorunlarının sancısı yoğun olarak hissediliyor hâlâ.