BARBAR VE İSLAM

Neyi bekliyoruz böyle toplanmış pazar yerine?

Bugün barbarlar geliyormuş buraya.

Neden hiç kıpırtı yok senatoda?

Senatörler neden yasa yapmadan oturuyorlar?

Kavafis

 

Selçuklu Vezir Nizamülmülk (1018-1092), İslam dünyasında felsefeye savaş açan âlim devlet adamlarından biriydi. Müslümanlar arasında felsefi düşüncenin gelişmesini önlediği gerekçesiyle İbn-i Rüşd, İbn-i Tufeyl ve İbn-i Bacce gibi önemli âlimler, felsefe adına, ona karşı bildirimlerde bulunmuşlardı. Ama dogma, mantığa baskın gelmiş, İslamiyet dogmalardan kurtulamamıştı.
Nizamülmülk’le benzer görüşte olan Gazâlî de Aristoteles, İbni Sina ve Farabi’nin mantık eksenli felsefi anlayışına karşı çıkıp, inançla mantık arasına duvar örmüştü. Gazâlî, İslam inanç felsefesi olan Kelâm’ın daha çok Akaid kısmına önem vermiş ve akıl yerine sezgiyi ön planda tutmuştu. Böylece din ve akıl arasındaki büyük savaşın fitilini de ateşlemişti.

Okumaya devam et “BARBAR VE İSLAM”